Husum Torv - Momentum+ Oversigt

Centralt placeret Husum Torv i København


Udviklingsprojektet Husum Torv ligger centralt placeret overfor busholdepladsen ved Husum Torv i Brønshøj, København. Livligt miljø med nem tilgang til offentlig transport og motorvejsstilgang.

Den arkitektoniske ambitionen med Husum Torv

Norrøn Logo

Projektet består af 2 bygninger. Mod Frederikssundsvej opføres bygning på i alt 4 etager med detailhandlen i stueetagen og 12 boliger på 1-3 sal, fordelt på 3 og 4-værelses lejligheder med et gennemsnitligt bruttoareal pr lejlighed på 100 m2.
Adgang til lejlighederne kan foregå gennem trappehuset mod Frederikssundsvej, eller ved hjælp af trappetårnet, som også giver adgang fra parkering til gadeplan. Adgang til lejlighederne fra trappehuset foregår ved hjælp af to svalegange på bygningens nordside, som med sin udformning også fungerer som balkoner for de enkelte lejligheder.

Bygningen vil desuden komme til at fungere som passage mellem Frederikssundsvej, og det bagvedliggende villakvarter. Der vil blive anlagt en sti mellem Hustoftevej/Ærtebjergvej og Frederikssundsvej for at skabe mere åbenhed og liv. Bygningen vil derfor i sin helhed, være med til at forstærke det nuværende liv omkring Husum Torv, samt binde pladsen sammen med det bagvedliggende boligområde. Stueetagen har en meget dyb bygningskrop, som giver mulighed for parkering på tag bag boligdelen. Derved bliver parkeringen fjernet fra terræn og dominerer ikke i bybilledet.

Den klare adskillelse mellem parkering/logistik og friarealerne giver også et mere sikkert byrum. Bebyggelsen tilpasses i højden med den omkringliggende bebyggelse, og falder derfor naturligt ind i gadeforløbet. Kun det lille ur-tårn får subtilt lov til at markere sig ud mod Husum Torv, og torvet får dermed en fornyet urban karakter. Uret er en gestus til det trafikale knudepunkt Husum torv stadig er den dag i dag, og kan erstatte de påklistret urskiver der i dag hænger på lygtepælene foran matrikel. Tagarealet etableres som fællestagterrasse med opholdsmulighed i flere afskærmede lommer, som et nyt rekreativt friareal og samlingspunkt for beboerne. Ur-tårnet bliver samtidigt opgang til tagterrassen og indrettes med et lille fælleskøkken og toilet.

Det indgår i COOPs strategi at positionere sig yderligere på discountmarkedet. COOP365 er et af COOPs kædekoncepter. COOP 365 lægger vægt på god kvalitet til lave priser, økologi og tilgængelighed for alle 365 dage om året. Derfor ønsker Coop at fortsætte sin nuværende beliggenhed på Husum torv, nu i en mix use tilpasset det nye 365 koncept. Den nye butik bliver nu en integreret del af den nye boligbebyggelse, hvor 12 lejligheder placeres ovenpå butikkens stueetage, med udsigt til Frederikssundsvej. Adgang til aflæsning af varer vil som det var tilfældet med Fakta butikken, vil stadig ske fra Hustoftevej.

Kvadratmeter

Samlet areal på 3.441 kvm på matrikel af ca. 3.160 kvm

Boligstørrelser

24 boliger af samlet 2.157 kvm varierende på  40-90 kvm.

Parkering

890 kvm parkering på taget

Butik

COOP 365 forretning af 1.198 kvm

Samskab

Fællesskabs aktiviter for hele beboelsen

Download prospekt af Husum Torv

Hent prospektet om Husum Torv i København i PDF-format via download-knappen herunder. Detaljer om projektet, tegninger, visualiseringer og generelle informationer beskrives i dokumentet

Download Prospekt

Situationsplan på Husum Torv

Situationsplanen på Husum Torv er udarbejdet af Norrøn Arkitekter hvor der vises de forskellige bebyggelser i form af Bygning A og Bygning B. Bygning A er placeret ud mod Frederikssundsvej og har enheder på på mellem 75 kvm og 90 kvm. Bygning B er placeret mod Hustoftevej og har mindre enheder på ca. 40 kvm.

Plantegning - 1. sal


plantegning - Husum torv

Plantegning - 4. sal / Taget


Plantegning - Husum Torv - tag

Vil du høre mere om udviklingsprojektet på Husum Torv?

Udlejning - Kontakt Isabella


Hvis du vil høre mere om bebyggelsen kan du kontakte Isabella Kaalund fra Momentum+, der sidder med udlejning og generel information.

Jesper With - Projektchef - Momentum+

Projektchef - Kontakt Jesper


Søger du mere viden om projektet og tekniske elementer af selve byggeriet kan du kontakte projektchef Jesper With