industriskellet - ishøj

Industriskellet i Ishøj


På den gamle erhvervsgrund i Ishøj ligger de tre matrikler, som er under udvikling. Placeret direkte ud til Ishøj Strandvej og kort afstand til strand og vand. Ishøj Station og Ishøj Centeret ligger kort i cykelafstand fra boligerne. Kommunen planlægger grøn kile tæt på bebyggelsen.

Den arkitektoniske ambitionen med Industriskellet

Projektet er struktureret som en åben karrébebyggelse, der sikrer at det fælles gårdrum holdes helt frit fra biltrafik. Bebyggelsen er udformet som enkeltstående bygninger, der sammen danner ramme rundt det centrale gårdrum. På denne måde sikres en varieret bebyggelse, der er åben overfor forskellige materiale, farveskift og tagformer.

Mod Industriskellet fremstår bebyggelsen urban. Bebyggelse i 5 etager danner en præcis ramme om gaderummet i Industriskellet. Opgange markeres tydeligt i facaden iht. beskrivelse i helhedsplanen, opgange er gennemgående fra gade til gård og sikrer tilgængelig adgang til det hævet gårdrum. En større åbning i bebyggelsen sikrer forbindelse til det rekreative grønne område der er planlagt på Indus- triskellet 10. Denne åbning samt port, og opgange giver kig fra gaden til det grønne gårdrum. Kantzone mellem bygning og gade er grøn og gavle mod Industriskellet kan med fordel etableres som grønne gavle.

I syd-vest mod Industriskellet, trækkes bebyggelsen tilbage og danner et pladsrum der relaterer sig direkte til gaden. Dette rum har en urban karakter og her etableres fx en Streetbasket bane. Her vil det være plads for de større børn og unge voksne at indgå mere aktive lege, og her vil der være aftensol. Parkering på terræn og kørsel etableres langs skel mod Øst og Syd, placeringen skaber på denne måde en afstand mellem bebyggelse og Ishøj Strandvej, samt den Bilforhandler der fortsat er beliggende mod Sydøst. Mellem Parkering og gårdrum etableres et grønt støjværn der skærmer Udeopholds arealer for støj og visuelle gener fra Ishøj Strandvej. Det er hensigten at etablere et arkitektonisk element der skærmer bebyggelsen, men også giver noget variation og kvalitet til Ishøj Strandvej. Skure til renovation og evt. cykel skure er tænkt som en del af denne struktur. Udover adgang til boligerne gennem gårdrummet, etableres en hoved-stiforbindelse gennem bebyggelsen fra den fremtidige park på Industriskellet 10, med udgang af områdets sydlige hjørne, og sti- forbindelse til Ishøj

Kvadratmeter

Samlet areal på ca. 10.835 på matrikel af ca. 4.000 kvm

Boligstørrelser

76 lejeboliger af samlet 7.462 kvm varierende på  75-120 kvm.

industriskellet - isometri

Parkering

Halvt nedgravet p-kælder

Urban Plads

Basketbane, street fodbold, mm.

Samskab

Fællesskabs aktiviter for hele beboelsen

Download prospekt af Industriskellet

Hent prospektet om Indsustriskellet i Ishøj i PDF-format via download-knappen herunder. Detaljer om projektet, tegninger, visualiseringer og generelle informationer beskrives i dokumentet

Download Prospekt

Situationsplan og udearealer på Industriskellet

Situationsplanen udarbejdet af Tegnestuen Vandkunsten viser et etagebygger i højder fra 5 etager til 2 etagers rækkehuse. Der er sat stort fokus på et indbydende grønt gårdrum med hjemmehørende arter. Nordvest på situationsplanen planlægges en urban plads med basket, fodbold eller andre aktiviteter.

inspiration - gårdrum industriskellet

Vil du høre mere om udviklingsprojektet i Industriskellet, Ishøj?

Udlejning - Kontakt Isabella


Hvis du vil høre mere om bebyggelsen kan du kontakte Isabella Kaalund fra Momentum+, der sidder med udlejning og generel information.

Teamet - Profil - Mats Molin Pedersen

Projektchef - Kontakt Mats


Søger du mere viden om projektet og tekniske elementer af selve byggeriet kan du kontakte projektchef Mats Modin Pedersen